Hakkımızda


Sahibi (Anadolu Üniversitesi adına)

Rektör Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

Yayın Danışmanı

Prof.Dr. Çoşkun BAYRAK (Dekan)

Editör

Yard.Doç.Dr. Müyesser CEYLAN

Editör Yardımcısı

Yard.Doç.Dr. Demet SEVER

Dergi Sekreterleri

 

Arş.Gör. Betül BALDAN

Arş.Gör. Fatih TÜRKAN

Arş.Gör. Mediha GÜNER

 

 

Yabancı Dil Sorumluları

 

Yard. Doç.Dr. Canan AYDINBERK

Yard.Doç.Dr. Hülya İPEK

Yard.Doç.Dr. Gülcan ÇAKIR

Dergi Tasarım - Sanat Danışmanı

Arş.Gör.Dr. Elif AVCI

 


Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) yayın hayatına Temmuz 2017 tarihinde geçmiştir. Eğitim-Öğretim, öğrenme ve öğretmen yetiştirme üzerine farklı türlerde akademik çalışmalar AUJEF konu alanına girmekle birlikte aşağıdaki alanları da içermektedir:

·         Nitel Yönteme dayalı araştırmalar

o    Etnoğrafik, tarihsel, fenomonolojik, durum çalışmaları, eylem araştıması vb.

·         Nicel yönteme dayalı araştırmalar

·         Karma yönteme dayalı araştırmalar

·         Görüş makaleleri;

·         Politikalar üzerine perspektifler;

·         Eleştirel alanyazın taramaları,

·         Kitap Değerlendirme