Hakkımızda


Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) yayın hayatına Temmuz 2017 tarihinde geçmiştir. Eğitim-Öğretim, öğrenme ve öğretmen yetiştirme üzerine farklı türlerde akademik çalışmalar AUJEF konu alanına girmekle birlikte aşağıdaki alanları da içermektedir:

  • Nitel Yönteme dayalı araştırmalar
  • Etnoğrafik, tarihsel, fenomonolojik, durum çalışmaları, eylem araştıması vb.
  • Nicel yönteme dayalı araştırmalar
  • Karma yönteme dayalı araştırmalar
  • Görüş makaleleri;
  • Politikalar üzerine perspektifler
  • Eleştirel alanyazın taramaları,
  • Kitap Değerlendirme

 

Sahibi (Anadolu Üniversitesi adına)

 

Rektör Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

 

Yayın Danışmanı

 

Prof.Dr. Çoşkun BAYRAK (Dekan)

 

Editör

 

Yard.Doç.Dr. Müyesser CEYLAN

 

Editör Yardımcısı

 

Yard.Doç.Dr. Demet SEVER

 

Teknik Editör

 

Arş.Gör. Fatih TÜRKAN

 

Editör Asistanları

 

Arş.Gör. Betül BALDAN

Arş.Gör. Mediha GÜNER

 

Yabancı Dil Sorumluları

 

Yard. Doç.Dr. Canan AYDINBERK

Yard.Doç.Dr. Hülya İPEK

Yard.Doç.Dr. Gülcan ÇAKIR

 

Dergi Tasarım - Sanat Danışmanı

 

Arş.Gör.Dr. Elif AVCI