Yayın İlkeleri


Temmuz 2017 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere yılda dört kez yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ayrıca derginin özel durumlarda ara dönem içerisinde ek sayı çıkarma hakkı bulunmaktadır. Dergide eğitim alanında yapılmış her türlü bilimsel (çeviri, eleştiri, değerlendirme, inceleme vs.) çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, eğitim ve öğretim alanında bilimsel yaklaşımlarla hazırlanmış çalışmalara AUJEF'de yer verilecektir. Dergimizin etkililiğini ve işlevselliğini arttırmak ve nitelikli bilimsel dergiler arasında yerimizi alabilmemiz adına dergimizin yayın ilkeleri şöyledir:

1.      AUJEF’in yayın dili Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere dört dildir.

2.      Araştırmanın dli Türkçe, Fransızca veya Almanca dillerinde olduğu durumda ise ayrıntılı İngilizce özete yer verilmelidir.

3.      E-posta aracılığı ile iletilen çalışmalar değerlendirme sürecine giremeyecektir. Yazarların AUJEF makale yönetim sistemine üye olup, yazılarını yüklemeleri gerekmektedir.

4.      Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir.

5.      Tezden üretilen makalelerin dipnot  olarak çalışmada belirtilmesi gerekmektedir.

6.      Daha önce kongre, konferans ya da sempozyum vb. gibi akademik alanda ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantılarda sunulmuş olan çalışmalar, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

7.      Dergimizin sistemine yüklenen yazılara  öncelikle derginin konu alanlarına ve yazım kurallarına uygun bulunması halinde hakem süreci başlatılır. Derginin konu alanına ve/veya yazım kurallarına uyulmadığı belirlenen yazılara ilişkin bilgilendirme dergi sistemi üzerinden yazarlarına bildirilir.

8.      Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda sorumlu yazar birinci yazar olarak belirtilen yazar kabul edilir ve iletişim süreci birinci yazar ile işletilir.

9.      Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi minimum üç, maksimum dört haftadır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında rapor alınamayan çalışmalara yeni hakemler atanır ve üç hafta içerisinde hakem tarafından raporlar sisteme yüklenerek en geç bir hafta içerisinde değerlendirme sonucu Editör tarafından yazara iletilir.

10.      Dergimiz karşılıklı bilinmezlik ilkesi (çift-kör) sistemiyle çalışmaktadır. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir.

11.  Hakem raporlarından birinin “yayınlanamaz”, diğerinin “düzeltilerek yayınlanabilir” ya da “yayınlanabilir” olması durumunda ilgili alandan üçüncü hakem tayin edilmesi suretiyle süreç devam edebilmektedir.

12.  Yazarların kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içerisinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanamaz

13.  Yazıların yayınlanması konusunda son karar dergi editörüne aittir. Editörün yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa sürede, hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

14.  Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

15.  Araştırmaların dizgisi AUJEF'in yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

16. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı AUJEF'e aittir. Çevrimiçi sisteme yüklenen her bir çalışmanın yayın hakkı yazar(lar) tarafından otomatik olarak AUJEF'e devredilir. Bu işlem için hiçbir yazar ile telif hakkı sözleşmesi yapılmaz. Sisteme yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulunmamaktadır.

17.   Yazar(lar) sisteme yükledikleri yazılarının yayınlanması uygun görüldüğü takdirde, ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla, yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.

18.   Dergimiz adına oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuki bir durumda “olumsuzlukta” dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını ulusal ve uluslararası olarak saklı tutar.

19. Editörler, bilimsel içeriğin ve/veya mesajın değiştirilmemesi koşulu ile, yazılardaki anlam bulanıklığı ve tekrarı önlemek ve yazar ve okuyucu arasındaki iletişimi geliştirmek için metinler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  Eğer kapsamlı değişiklikler gerekliyse, metin düzeltme ya da onay için yazı yazara geri gönderilir.

20. Sisteme yüklenilen çalışmalar intihal tespit programlarıyla incelenmektedir.