Yazım Kuralları


Değerli Araştırmacı,

Yayın sürecini hızlandırmak için, AUJEF web-tabanlı bir yükleme ve hakem değerlendirme sistemi sunmaktadır. Ana sayfadan giriş yaparak sistemde kendinize bir hesap oluşturabilir ve çalışmanızın değerlendirme sürecindeki durumunu takip etmek için sistemi kullanabilirsiniz. Sisteme tanımladığınız e-postanıza bildirimler gelecektir. Dolayısıyla e-postanızı doğru tanımladığınızdan emin olunuz.

Araştırmalarınızı AUJEF'in yazım şablonu ve yazım kurallarına uygun bir şekilde sisteme yüklemelisiniz. Şablon dosyası için tıklayınız.

Aşağıda maddeler halinde yazım kuralları verilmiştir:

1. Metin, MS Office Word kullanılarak, A4 (21x29,7 cm.) sayfa boyutunda, tüm kenarlarda 2.5 cm boşluklarla, her iki yana yaslı, Times New Roman yazı biçiminde, 11 punto büyüklüğünde (ana başlık 13p, başlıklar 12p, özet 10p, dipnot 10p, kaynakça 10p, tablo ve şekil yazıları 9p), 15 nk satır aralıklı, metnin öncesi ve sonrasında 6nk boşlukla (tablo için 3nk), paragraf ilk satırı 1 cm girintili, alıntıların tamamı 1 cm girintili, kaynakça asılı olarak 1 cm girintili yazılmalıdır. Standart sayfa uzunluğu 20 ve 25 sayfa arasındadır, ancak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) yayın kurulunun kararına göre daha uzun metinleri de yayınlayabilir. Metin, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of the American Psychological Association, (2010)” [APA 6. sürüm] yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. 

2. AUJEF, isimsiz bir değerlendirme politikasına (masked review) sahiptir. Bu yüzden yazar ya da yazarların isimleri ve kurumları makalenin hiç bir yerinde görünmemelidir. Yazar notları başlık sayfasında yazılmalıdır.

3.  Her bir makale150-250 kelime uzunluğunda 10 punto ile yazılmış bilgilendirici ve anlaşılır bir özet içermelidir. Özet, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ve çıkarımlarıyla ilgili önemli bilgileri açıklamalıdır. Hazırlanan özet metninin altına 3-5 arasında anahtar kelimelere yer verilmelidir.

4. Makaleler, alanyazınla ilgili geniş bilgi, araştırma amacı, araştırma soruları, katılımcılar, veri toplama araçları ve kullanılan materyal, veri analizi yöntemleri, bulgular, yorum, sonuç ve tartışma içermelidir. Kaynaklar yeni bir sayfayla başlamalı ve Amerikan Psikoloji Derneği'nin Yayın Yönergesi'ne göre olmalıdır (American Psychological Association, 2013).

5. Makaleler, yazarların adları ve tarihlerin, referans listesindekiyle aynı yazılıp yazılmadığı dikkatlice kontrol edilmelidir. Tam referanslar çalışmanın sonunda alfabetik sıraya göre listelenmelidir.

6. Ekler ve Teşekkür, kaynak listesinden önce makalenin sonunda olmalıdır.

7.  Eğer makale Türkçe, Almanca ve Fransızca hazırlanmışsa, en sonda 800-850 kelime arası ayrıntılı İngilizce özete yer verilmelidir.